Lecţia 2
Adrese relative şi absolute, domenii şi celule cu nume, introducerea unei funcţii.
Profesorul propune elevilor să utilizeze fişa de documentare 1 „Excel – elemente caracteristice” şi fişa de lucru 3.
Profesorul va prezenta instrumentele de evaluare, precum si un exemplu realizat din perspectiva elevului (aplicatie elev). Se va prezenta „Legea drepturilor de autor” şi, după discuţii privind această temă, elevii vor completa un chestionar privind drepturile de autor.
Pe parcursul activităţii elevilor profesorul completează fişele de observaţie a activităţilor
elevului/echipei, pentru a monitoriza progresul elevilor şi dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.

Resurse