Lecţia 3
Functii numerice, funcţii statistice
Elevii utilizează fişa de documentare „Introducerea datelor şi formulelor” şi fişa de documentare numărul 1 şi realizează cerinţele din fişele de lucru 1, 2 şi 4.

Pe parcursul activităţii elevilor profesorul completează fişele de observaţie a activităţilor elevului/echipei, pentru a monitoriza progresul elevilor şi dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.

Resurse