Lecţia 4
Evaluare expresiilor logice cu ajutorul fincţiei if

Resurse