Lectia 5


Se aplică , individual, apoi elevii îşi prezintă aplicaţiile realizate in echipa.

Se aplică testul de evaluare sumativă, individual, apoi elevii îşi prezintă aplicaţiile realizate in echipa. Elevii prezintă grila de autoevaluare criterială a colaborarii în cadrul echipelor care a fost completată pe parcursul derulării activităţii de grup, precum şi grila pentru autoevaluarea activităţii proiectului. Elevii vor definitiva grila KWL.

Notarea se va realiza pe baza ghidului de notare. După ce se realizează evaluarea/autoevaluarea produsului prezentat, se acordă calificativul final