Utilizarea formulelor şi a funcţiilor Excel


Predarea-învăţarea acestei unităţi este orientată pe metoda proiectului, utilizându-se preponderent metode activ-participative şi punându-se accent pe metoda descoperirii atât individual cât şi în grup. Acest lucru va urmări dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, abilităţilor de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante, abilităţilor de comunicare şi colaborare, creativitate, capacitate de adaptare, autoformare şi responsabilitate socială.
Principalele conținuturi ale unității de învățare sunt:
  • introducerea unei formule simple într-o celulă;
  • folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii;
  • formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri;
  • completarea automată a unei serii de date (autofill);
  • folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average;
  • funcţia if.
Activitatea se desfășoară in laboratorul de informatică și laboratorul AEL, având acces la videoproiector și conexiune internet. De asemenea va fi utilizat pachetul Microsoft Office pentru completarea fișelor de laborator și realizarea prezentării proiectului.
Documentarea elevilor pentru rezolvarea sarcinilor de lucru se va realiza atât în timpul orelor de curs, cât și în afara acestora, din diferite resurse internet și documente puse la dispoziție în cadrul bibliografiei, urmând ca la sfârșitul proiectului fiecare grup sa realizeze o prezentare Power Point în care să descrie structura unui calculator personal.