Bine ai venit!

Utilizarea formulelor şi a funcţiilor Excel

Predarea-învăţarea acestei unităţi este orientată pe metoda proiectului, utilizându-se preponderent metode activ-participative şi punându-se accent pe metoda descoperirii atât individual cât şi în grup. Acest lucru va urmări dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, abilităţilor de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante, abilităţilor de comunicare şi colaborare, creativitate, capacitate de adaptare, autoformare şi responsabilitate socială.
Principalele conţinuturi ale unităţii de învăţare sunt:

  • introducerea unei formule simple într-o celulă;

  • folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii;
  • formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri;
  • completarea automată a unei serii de date (autofill);
  • folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average;
funcţia if.